Sütte katkı maddesi

  • Süt hijyenik ortamda sağılmamış ise,
  • Kısa sürede 0,+4 °C sıcaklığa soğutulmadıysa,
  • Sütün son tüketiciye ulaştırılması uzun zaman alıyorsa,
  • 0,+4 derecede son tüketiciye ulaştırılmıyorsa,
  • Sütün içerisindeki bakteriler olması gerekenden 10 – 100 kat daha fazla artacaktır.
  • Sütün içerisindeki bakteri sayısı ne kadar çok ise sütün kesilmesi de o kadar hızlı olacaktır.

Hijyenik ve soğuk zincir kurallarına uymayan sütler, son tüketiciye ulaşana kadar geçen sürede kesilmemesi için de sütün içerisine Karbonat , Hidrojen Peroksit, vb.katkı maddeleri katılır.

Başa dön