Günlük Süt / Çiğ Süt

UHT süt

UHT yöntemiyle elde edilen süt ise özel düzeneklerde 135–150 ºC’de kısa sürede (2-6 saniye), plakalı/borulu değişik sistemlerle süte endirekt buhar ya da nadir olarak buhar üzerine süt püskürtülmek suretiyle direkt ısıtılarak elde edilen içme sütüdür.

Homojenize edilmiş, her türlü patojen mikroorganizmadan arındırılmış, genellikle oda sıcaklığında açılmadığı veya ambalajı zarar görmediği koşullarda 5 ay süresince bozulmaya karşı dayanıklılık gösteren normal tat ve kıvamda ve besin değeri oldukça iyi korunmuş süttür.

UHT steril süt üretiminde gerek  gerekse patojen tüm mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi hedeflenmiştir. UHT teknolojisi ile çok kısa sürelerde gerçekleşen bu işlemlerle üretilen sütteki besin değerleri kayıpları çiğ sütün kaynatılması sonucu oluşan kayıplardan çok daha az olacaktır.

Başa dön